Takilak erabiltzeko araudia

 

TAKILAK ERABILTZEKO ARAUDIA

 

Ikasleek takila bana izango dute beren ikasgelan, eta norberak erabili eta gozatuko du. Ikasleek takila pertsonal bat izango dute ikasgelan erabiltzeko, eta borondatezkoa izango da haiek erabiltzea. Takilak erabiltzeko, araudi hau onartzen duen agiria sinatu beharko da eta 5 € ordaindu etapa osorako (DBH+BATX). Ikasle hasi berriek 5 euroak ordainduko dituzte, matrikulatzen diren maila edozein izanda ere.

 

Arau hauek bete beharko dira:

 

Erabilera politika eta titulartasunaren araudia:

 

 1. Takilak ikastetxearenak dira eta ikasturte bakoitzean maileguan uzten zaizkie ikasleei. Konpromiso- eta onarpen-dokumentua sinatzeaz gain, ikasleek beren gain hartzen dute armairuen eta haien giltzen egoera eta zaintza onaren ardura. Konpromisoaren eta onarpenaren agiria tutoreari garaiz eta behar bezala eman beharko zaio.
 2. Takilek identifikazio etiketak izango dituzte. Etiketa horiek ezin dira inola ere kendu edo aldatu.

 

Takilaren erabilera

 

 1. Takilla Ikastetxeko Idazkaritzak esleituko du, eta dagokion identifikazio etiketa jarriko du.
 2. Ikasleen artean ez da onartuko takila aldaketarik. Beharrengatik takila aldatu behar bada, ikastetxeak kudeatuko du.
 3. Goian adierazitako baldintza ekonomiko eta burokratikoak bete ondoren, ikasleari bere takilako giltzaren kopia emango zaio. Giltzak giltzatako bat izango du, armairuaren zenbakia identifikatzeko. Giltzatako hori ezin da ez kendu ez galdu.
 4. ikasleak nahi duen material didaktikoa eta eskolakoa gorde ahal izango du takilan. Debekatuta dago material desegokiak gordetzea. Material horien artean, honako hauek sartzen dira berariaz:
  1. Elikagaiak, ur-botilak barne (isuriak saihesteko).
  2. Eskola ingurunean iraingarria edo lekutik kanpokoa izan daitekeen material oro.
  3. Kirol materiala, Gorputz Hezkuntzako irakasleek baimendua izan ezik.
  4. Beste ikasle baten objektuak.
  5. Ikasleentzat edo irakasleentzat arriskutsua izan daitekeen beste edozein objektu.
 5. Ikasleak goian azaldutako gauzekin bat datozen objektuak dituela uste badu, irakasleak leihatila irekitzeko eskatu ahal izango dio, edukia egiaztatzeko. Ikasleak uko egiten badio, Zuzendaritza Taldeko kide bati eskatu ahal izango zaio, eta horrek armairua ireki ahal izango du, ikastetxean gordailuan gordetzen den giltzaren kopiarekin.
 6. Giltza galtzen bada, familiak beste kopia bat eskatu beharko dio Ikastetxeko Idazkariari eta 5 € ordaindu.
 7. Takila bakoitza itxita eta egoera onean egotea erabiltzailearen erantzukizun bakarra da.
 8. Ikasturtea bukatuta, atera ez den edo takiletan gorde den eduki guztia baztertu egingo da.

 

Armairuaren babesa eta zainketa:

 

 1. Kontu handiz tratatuko dira ateak.
 2. Era berean, sarraila ez kaltetzeko arreta berezia jarriko da. Kasu horretan, birjarpena ordaindu beharko da.
 3. Kolpeak, ostikoak eta takilaren egitura orokorrari eragiten dion beste edozein ekintza saihestu beharko dira. Ikaslearen familiak bere gain hartuko ditu maltzurkeriagatik, zabarkeriagatik edo takilaren erabilera desegokiagatik sortzen diren kalteak, eta kasu horretan, sortzen den zenbatekoa edo gastua ordaindu beharko du.

 

Xedapen gehigarria:

 

Takilen erabiltzeak sortutako egoerak konpontzeko, egin behar diren eguneratze eta aldaketak aldian-aldian jakinaraziko zaizkie familiei, eta onartu egingo dituzte, takila alokatzeko sistema honekin jarraitzeko.