IKASTEKO GAILU MUGIKORRAK ERABILTZEKO ARAUAK ETA PROTOKOLOA

IKASTEKO GAILU MUGIKORRAK ERABILTZEKO ARAUAK ETA PROTOKOLOA

Zaraobe Institutua ikastetxe publikoak gailu mugikorren erabilerari buruzko arau eta erabilera-protokolo hauen berri ematen dio bere hezkuntza-komunitateari, gailu mugikorrak ikasgeletan, eskola-bizitzan eta, azken batean, ikasleen hezkuntza-prozesuan (gizatiarra zein akademikoa) behar bezala integratzea arautzeko eta lortzeko.
Arau eta protokolo horiek ordenari eta funtzionamenduari buruzko Erregelamenduaren (AJA) eranskin gisa ulertu behar dira, eta haren funtzio nagusia ikastetxearen eguneroko bizitza sustatzea eta antolatzea da, bai eta ikastetxearen funtzionamendu ona eta hezkuntza-komunitateko estamentuen arteko bizikidetza ahalbidetuko duten arauak, legez arautuak izan ala ez, hartzea ere.
Horregatik guztiagatik, institutuko zuzendaritzak, OOGk berretsita, egokitzat jo du protokolo hau ezartzea ikastetxean erabil daitezkeen ikasteko gailu mugikorrak erabiltzeko:

 

1. Institutuko gailu mugikorrak lanerako eta ikasteko tresna dira.

2. Ikasgelan eta ikasgelatik kanpo baino ezin izango dira erabili irakasleek eskatutako eta baimendutako zeregin edo erabilerak egiteko, betiere haiek gainbegiratuta, eta programazioan jasota geratu eta familiei horren berri idatziz eman ondoren.

3. Eskola-orduetan, gailuak akademikoki baino ez dira erabiltzen, eta, beraz, ezin dira musika entzun, argazkiak ikusi edo egin, hezkuntzakoak ez diren atarietan sartu, txateatu, deskargak egin, sare sozialak erabili, etab.

4. Irakasleen Agintaritzari buruzko Legeak agintari publikoaren izaera aitortzen die Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko, itundu eta pribatuetako zuzendariei eta zuzendaritza-taldeko gainerako kideei, bai eta gainerako irakasleei ere. Agintari publiko izateak aukera ematen die behin-behineko neurriak hartzeko, ikastetxeko bizikidetza-arauen aurkako jokabideak gerta daitezkeenean, hezkuntza-jardueren garapen normala bermatzeko. Nolanahi ere, neurri horiek ikasleen gurasoei edo legezko tutoreei jakinaraziko zaizkie.

 

 

5. Ikasgelan dauden irakasleek, beren eginkizunak betetzean, egiten ari diren jarduerak eta horien edukia gainbegiratu, egiaztatu eta zuzendu ahal izango dituzte. Gainera, ziurtatu beharko dute erabilera egokia izaten ari dela eta hezkuntza-klase edo -jarduera horretarako behar diren aplikazioak baino ez daudela irekita.

 

6. Gailu mugikorrekin ikasteak ez du baztertuko behar izan daitezkeen beste euskarri, tresna eta eskola-material batzuk erabiltzea.

7. Ikasleak ez dira inola ere trukatuko edo operatuko bere jabetzakoa ez den gailu batekin. Era berean, ez da beste ikaskideen pasahitzik edo posta-konturik trukatu behar. Ikastetxeak sortutako posta-kontua irakaskuntza-lanetarako baino ez da erabiltzen.

8. Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren eta Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoaren arabera, debekatuta dago zentro barruan irudiak edo audioa grabatzea. Legeak tipifikatutako eta zigortutako delitua da irakasleen eta ikaskideen irudiak behar den baimenik gabe erabiltzea. 14 urtetik beherakoen irudiak eta datu pertsonalak gurasoen edo legezko tutoreen berariazko baimenarekin baino ezin dira jaso eta tratatu.

 

9. Familiei gomendatzen zaie ikastetxeak ematen dituen orientabide, gogoeta, saio, ikastaro eta jarraibideetan parte hartzea, lagungarri izan daitezen gailu mugikorrak, sare sozialak, Internet eta abar segurtasunez, egoki eta zuzen erabiltzeko. Adingabeen gailu mugikorrak gurasoen jabetzakoak dira, eta, beraz, haiek erabiltzeko erantzukizuna dute.

10. Ikasleren batek ikasgelan eta ikastetxean gailu mugikorrak erabiltzeko arau eta protokolo horietakoren bat betetzen ez badu, hitzezko ohartarazpena egingo da eta gailua kenduko da.
Ikasleak gailu mugikorrak erabiltzeko arau eta protokolo horietakoren bat betetzen ez badu, gailua gaizki erabiliz edo AJAn falta astun edo oso astun gisa tipifikatutako jokabideak eginez, zehapena ezarriko zaio.


11. Ikastetxeak beretzat gordetzen du ikaslearen eta/edo haren familiaren aurkako edozein ekintza zibil edo penal, baldin eta ikasgelan eta ikastetxean gailu mugikorrak erabiltzeko arau eta protokolo horiek ez betetzeak kalte edo galeraren bat eragiten badio hezkuntza-komunitate honetako beste edozein kideri edo ikastetxeari berari.