Batx eskaintza

2020 - 2021 Hezkuntza eskaintza Batx

 

Batx 1

 

1.BAT

X

 

ZIENTZIAK

 

                                            GIZA eta GIZA-ZIENTZIAK

orduak

3

                            Gaztelania eta Literatura I

3

                                                          Ingelera I

2

                                                          Gorputz hezkuntza

3

                          Euskera eta Literatura I

 

3

                                                          Filosofia

 

   

Batx 2

2.BAT

X

 

ZIENTZIAK

 

                  GIZA eta GIZA-ZIENTZIAK

orduak

3

                    Gaztelania eta Literatura II

3

                                                              Ingelera II

3

                    Euskera eta Literatura II

4

                                                       Espainako historia

4

Matemaika II

Latina II /// Gizarte zientzietarako matematika II

 

 

 

2 x 4

   Modalitate ikasgaiak

ZIENTZIAK                                                            GIZA eta GIZA-ZIENTZIAK

Fisika                                                                  Enpresa ekonomia

Kimika                                                                 Artearen historia

Biologia                                                               Geografia

Marrazketa teknikoa II                                        Filosofiaren historia

 

 

2 x 4

Hautazko ikasgaiak

Frantsesa II                                     Fisika        

Geografia                                         Psikologia  

Teknologia industriala II                   Kimika 

Enpresa ekonomia                           Biologia

Marrazketa teknikoa II                    Artearen historia

Filosofiaren historia                         Informazioaren eta komunikazioaren teknologia II

Lurraren eta ingurumenaren zientziak