Oferta Bachillerato

2020 - 2021 Oferta educativa Bachillerato

 

Batx 1

 

1.BAT

X

 

ZIENTZIAK

 

                                            GIZA eta GIZA-ZIENTZIAK

orduak

3

                            Gaztelania eta Literatura I

3

                                                          Ingelera I

2

                                                          Gorputz hezkuntza

3

                          Euskera eta Literatura I

 

3

                                                          Filosofia

 

   

Batx 2

2.BAT

X

 

ZIENTZIAK

 

                  GIZA eta GIZA-ZIENTZIAK

orduak

3

                    Gaztelania eta Literatura II

3

                                                              Ingelera II

3

                    Euskera eta Literatura II

4

                                                       Espainako historia

4

Matemaika II

Latina II /// Gizarte zientzietarako matematika II

 

 

 

2 x 4

   Modalitate ikasgaiak

ZIENTZIAK                                                            GIZA eta GIZA-ZIENTZIAK

Fisika                                                                  Enpresa ekonomia

Kimika                                                                 Artearen historia

Biologia                                                               Geografia

Marrazketa teknikoa II                                        Filosofiaren historia

 

 

2 x 4

Hautazko ikasgaiak

Frantsesa II                                     Fisika        

Geografia                                         Psikologia  

Teknologia industriala II                   Kimika 

Enpresa ekonomia                           Biologia

Marrazketa teknikoa II                    Artearen historia

Filosofiaren historia                         Informazioaren eta komunikazioaren teknologia II

Lurraren eta ingurumenaren zientziak                                                                                                            

  33 ordu